10K YG .33 TW I,-I3 DIA RING SIZE 11 1/2"

10KYG Diamond Ring

SKU: I-81204
$399.95Price