14K YG 1/2 TDW I, I-J  RUBY & DIAMOND RING SIZE 6 1/2 

Ruby & Diamond Ring 14KYG

SKU: 974888-8
$1,195.00Price